kolam1.jpg (10417 bytes) Thotaka Mangalam kolam1.jpg (10417 bytes)

BACK TO MAIN PAGE


GOVINDA  NAAMA  SANKEERTANAM                    GOVINDAA  GOVINDAA
JAI  JAANAKEE  KAANTA SMARANAM                                 JAI JAI RAMA RAMA
  NAMA(H)  PAARVATEE  PATAYE                                                    HARA HARA MAHAADEVA
JAI PUND^AREEKA VARADE’                                             HARI VIT^T^ALA
JAI SADGURU MAHARAAJUKI                                                     JAI
SAMASTA BHAAGAVATULAKU                                                     JAI
JAI VEERA HANUMANTUNIKI                                                     JAI
 
 
NAARAAYAN^A HARI NAARAAYAN^A HARI NAARAAYAN^A HARI NAARAAYAN^A
 
(JAI GOPIKAA  JEEVANA SMARAN^AM - GOVINDAA  GOVINDAA)
 
  
JAYA JAANAKI RAMAN^A               JAYA VIBHEESHAN^A SHARAN^A
JAYA SARORUHA CHARAN^A              JAYA DEENA KARUN^A
                                                                                                                                       (JAYA JAYA)
 
JAYA LOKA SHARAN^YA                     JAYA BHAKTA KAARUN^YA
JAYA DHIVYA LAAVAN^YA                      JAYA JAGAT PUN^YAA
                                                                                                                                       (JAYA JAYA)
 
SAKALA LOKAA VAASA                                SAAKETA PURA VAASA
AKALAN^KA   NIJADAASA                      ABJAMUKHA  HAASA
                                                                                                                                       (JAYA JAYA)
 
SHUKA MUNI STUTI PAATRA                  SHUBHADA NIJA CHAARITRA
MAKARA KUND^ALA KARN^A                               MEGHASAMA VARN^A
                                                                                                                                       (JAYA JAYA)
 
KAMANEEYA KOT^EERA                          KAUSTUBHA-ALANKAARA
KAMALAAKSHA RAGHUVEERA                     KAMALAA VIHAARA
                                                                                                                                       (JAYA JAYA)
 
SAMARARIPU JAYADHEERA                    SAKALAGUN^A GAMBHEERA
AMALA HRITSANCHAARA                          AKHILAARTI HAARA
                                                                                                                                       (JAYA JAYA)
 
ROOPANINDITA MAARA                             RUCHIRASATGUN^A SHOORA
BHOOPA DASHARATHA KUMAARA                BHOOBHAARA HARA                                   
(JAYA JAYA)
 
PAAPASANGHAVIDAARA                 PANKTIMUKHA SAMHAARA
SRIPATE SUKUMAARA                      SEETAA VIHAARA
                                                                                                                                       (JAYA JAYA)
 
 
Govinda Daamodara Stotram
 
MANDAARA MOOLE VADANA-ABHIRAAMAM
BIMBAADHARE POORITA VEN^UNAADAM
GO GOPA GOPI JANAMADHYA SAMASTAM
GOPAM BHAJE GOKULA POORN^A CHANDRAM
-        GOVINDA DAAMODARA MAADHAVETI  
-        (JAYA JAYA)
 
 
SHARAN^U SHARAN^U SURENDRA SANNUTA-SHARAN^U SRI-KSHITI VALLABHA
SHARAN^U RAAKSHASA GARVA SAMHAARA - SHARAN^U VENKAT^A NAAYAKA
*VENKAT^AACHALA NAAYAKA, VIJAYA VENKAT^A NAAYAKA,
SRIPATE RAGHUNAAYAKA*
(SHARAN^U SHARAN^U HARE)
 
ANIMISHENDRULU MUNULU DIKPATULU - AMARAKINNARA SIDDULU
GAN^ATATO RAMBHAADI KAANTALU - GAACHINAARECCHARIKAYAA
*NINU GOLUCINAARECCHARIKAYAA*
(SHARAN^U SHARAN^U HARE)
 
KAMALA DHARUD^UNU KAMALA MITRUD^U - KAMALA SHATRUD^U  KAMALAYU
KRAMAMUTO NEE KOLUVU KIPPUDU - GAACHINAARECCHARIKAYAA
*NINU GOLUCINAARECCHARIKAYAA*
(SHARAN^U SHARAN^U HARE)
 
PARAMAPADA GOVINDA MAADHAVA -  PADMANAABHA JANAARDANA
DHARAN^IDHARA VARAGARUD^A VAAHANA - DAITYA BALIMADA BHANJANA
*DAASA MAANASA RANJANAA*
(SHARAN^U SHARAN^U HARE)
 
YENNA GHANAMU PRAHLAADA BHAKTUD^U - YELAMITO MIMU GOLUVA YIPPUD^U
VINNAPAMU VINAVAYYA DEVARA - VENKAT^AACALA NAAYAKA
*VIJAYA VENKAT^A NAAYAKA, SRIPATE RAGHUNAAYAKA*
(SHARAN^U SHARAN^U HARE)
 
 
 
NAARAAYAN^ATE NAMONAMO 
BHAVA NAARADA SANNUTA NAMO NAMO
 
 
MURAHARA NAGADHARA MUKUNDA MAADHAVA, - GARUD^A GAMANA PANKAJA NAABHA
PARAMAPURUSHA BHAVABHANJANA KESHAVA  NARAMRUGA SHAREERA NAMO NAMO - DEVA  
(NARAAAYAN^ATE)
 
 
JALADHI SHAYANA RAVICANDRAVILOCHANA - JALARUHA BHAVANUTA CHARAN^AYUGA
BALIBANDHANA GOPEEJANA VALLABHA - NAL^INODARA TE NAMO NAMO - DEVA   (NARAAAYAN^ATE)
 
 
SRIVATSALAANCHANA PEETAAMBARADHARA - DEVAKI NANDANA DAYAANIDHE
GOVATSA PAALANA GOVARDHANODHARA - GOPAPRIYA TE NAMO NAMO - DEVA    (NARAAAYAN^ATE)
 
KAUSALYAATMAJA KAAMITA PHALADA - KARUN^AA SAAGARA KAANTIMAYA
DASHARATHANANDANA DANUJAKULAANTAKA - KUSHALAVA JANAKA TE NAMO NAMO 
 
(NARAAAYAN^ATE)
 
TAARAAPATIHARA TAPANAKULOTBHAVA - TAAPASANUMIGAN^A VANDHYAPADA
MAAREECAANTAKA MAARUTISEVITA - VAARIDHIBANDHANA NAMO NAMO - DEVA 
 
(NARAAAYAN^ATE)
 
AADIDEVA SAKALAAGAMA POOJITA - YAADAVAKULA MOHANA ROOPA
VEDODDARA SRI VENKAT^ANAAYAKA - RAADHAAPRIYA TE NAMO NAMO - DEVA   
 
(NARAAAYAN^ATE)
 
 
1)     DEVESHA GAN^AARAADHITA DIVYAAMBUJA PAADA
SHRI VENKAT^AGIRINAAYAKA SHREESHA HECCARIKAA				JAGADEESHA HECCARIKAA
2)     KALIMAANUSHA KALUSHAAPAHA KAMANEEYA SUKEERTE
ALAMELUMANGAAMOHANA MOORTE HECCARIKAA 					MOHANA MOORTE HECCARIKAA

 

3)     JALAJAASANA PARIPAALANA JAGADEKA NIDAANA
KALASHAAMBUDHITAT^ASHOBHITA CHARAN^A HECCARIKAA			MRUDU CHARAN^A HECCARIKAA

 

4)     VAKUL^AASANA HARICANDANA VANAMADHYA VIHAARA
SAKALAAGAMA PARIPAALANA CATURA HECCARIKAA					ATICATURA HECCARIKAA

 

5)     NAARAAYAN^A NARAPOSHAN^A NARAKAADISAMHARAN^A
HE RAAVAN^AMADABHANJANA DHEERA HECCARIKAA					RAGHUVEERA HECCARIKAA 

 

6)     SHRI KESHAVA NAARAAYAN^A GOVINDA MURAARE
SHRI MAADHAVA MADHUSOODANA DAAMODARA SHAURE				RAGHUVARA DAAMODARA SHAURE

 

7)     SHESHAACALA NILAYA VARABHOOSHA MAN^IVALAYA
ROSHAADI VIJAYI MAUNI VIDHEYA HECCARIKAA						VIDEYA HECCARIKAA

 

8)     RAJANEECHARAVARA NAAYAKA KAALA VANAMAALA
VRAJAPAALANA VARA VIJAYA GOPAALA HECCARIKAA					GOVINDA HECCARIKAA
 
 
 
 
MAADHAVA BHAVATU TE (JAYA) MANGAL^AM
MADHUMURAHARA TE JAYA MANGAL^AM - 
 
 
1)     ARAVINDA LOCANA AGHABRUNDA MOCANA
SURABRUNDA VANDITA                          MANGAL^AM  (MAADHAVA)
 
2)     NARAVARA NANDANA NAAGAARI KETANA 
MARAKATA MAN^I NEELA                  MANGAL^AM  (MAADHAVA)
 
3)     NANDAVARA KUMAARA NAVANEETA DADHI CHORA
MANDARA GIRIDHARA                                     MANGAL^AM  (MAADHAVA)
 
4)     KUNDARADANAAMARA KOOJITA NOOPURA
SUNDARAVADANA TE                                              MANGAL^AM  (MAADHAVA)
 
5)     DADHINAVANEETA CORA TARUN^EE GOPIKAA JAARA
MADHUKAITABA SAMHAARA                      MANGAL^AM  (MAADHAVA)
 
6)     VRAJA SUNDAREEVILOLA VIBUDHENDRA PARIPAALA
VIJAYA GOPALA BAALA                  MANGAL^AM  (MAADHAVA)
 
 
 
RAAMA GOVINDA RAAMA  - RAAMA KALYAAN^A RAAMA
RAAMA PAT^T^AABHI RAAMA - RAAGHAVA!
 
GOVINDA MAADHAVA - GOPAALA KESHAVA
NARASIMHA-ACHYUTA - NAARAAYAN^A!
 
DASHARATHA NANDANA - SEETAAMANOHARA
DAANAVA SAMHAARA - DAYAANIDE!
 
RAAMA RAAGHAVA - RAAJEEVA LOCANA
KAAMITA PHALADAA - KARIVARADAA!
 
KRISHN^AA KESHAVA - AMBUJA LOCANA
VAANCITA PHALADAA - YADUVARADAA!
 
 
HARE RAAMA GOPAALAM BHAJA GOVINDAM MAMA JEEVANAM